Jak se k nám dostanete

  • Náměstí Barikád 1134/3
  • 130 00 Praha 3 – Žižkov

Doprava: Tram – Biskupcova (9,10,16), Bus – Černínova (133,136,207)

Praha 3 – zóny placeného stání!!!

Kontaktujte nás

Odeslat zprávu

Registrační údaje projektu

  • Název: PROFI ŽENA – Podpora rozvoje ženského podnikání ve Středních Čechách
  • Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76­.00302
  • Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Prioritní osa: Prioritní osa: 4.3

Přidejte se na Facebook Chcete-li vědět více

Komunikujte s ostatními účastnicemi, lektory a projektovým týmem na Facebooku.

Naše facebook stránka