Focusing

Aktuální termíny naleznete na této stránce dole pod popisem kurzu.

Chcete se naučit využívat skryté signály vašeho těla při rozhodování v práci i v osobním životě? Metoda focusing vám pomůže rozeznat a jasně artikulovat intuitivní tušení a odlišit je od emočních reakcí a dalších irelevantních faktorů.

Dobře nacvičený focusing pomáhá porozumět tomu nevědomému, co ovlivňuje naše rozhodování a jednání. Jeho pomocí dovedete ošetřit a zvládnout problematické situace, nad nimiž byste se jinak rozčilovali nebo si je vyčítali. Pomocí focusingu dokážete překračovat zaběhané vzorce chování a nalézat překvapivé alternativy. Přijďte rozvinout svou emoční inteligenci a naučte se nalézat to, co vám doopravdy „sedne“! Dovednosti z kurzu lze využít v osobním životě, v komunikaci s klienty, zákazníky, podřízenými, koučovanými, v mediaci, při řešení konfliktů i při vedení skupin a týmů.

Pojďme se spolu zbavit negativních emocí na kurzu Focusing. I pokud jde o tuto novou psychoterapii, která je v dnešním světě plném stresů a nejrůznějších hospodářských zvratů a otřesů potřebná a užitečná, kurz splňuje zásadní požadavek projektu PROFI ŽENA – Střední Čechy, a to zaměření na potřeby žen-podnikatelek. Dané téma proto zohledňuje poněkud odlišné příčiny a z nich vyplývající špatné pocity žen, které negativně ovlivňují profesionální život žen-podnikatelek oproti mužům-podnikatelům. Od toho se samozřejmě odvíjejí i poněkud jiné techniky v rámci focusingu.

KURZ JE VÝHODNÉ ABSOLVOVAT SPOLEČNĚ S KURZEM EMOČNÍ INTELIGENCE.


Lektor

PhDr. Jan Benda

Organizace kurzu

Místo konání: Odyssey Learning Center náměstí Barikád 1134/3, 130 00 Praha

Délka kurzu: 9.00 – 16.30

Velikost skupiny: max. 14 osob

Součástí kurzu jsou studijní materiály a zajištění celodenního občerstvení.

Poplatek: Kč 0,–

Účast v první replikaci kurzů je zcela zdarma. Od 1. 1. 2013 bude vybírána vratná záloha ve výši 500,–, která Vám bude navrácena po absolvování 3. kurzu

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny kurzu. Zkuste to prosím později, anebo zvolte jiný kurz.