Focusing

Workshop navazuje na úspěšné kurzy projektu Profi Žena – Střední Čechy „Emoční inteligence.

Chcete se naučit využívat skryté signály vašeho těla při rozhodování v práci i v osobním životě? Metoda focusing vám pomůže rozeznat a jasně artikulovat intuitivní tušení a odlišit je od emočních reakcí a dalších irelevantních faktorů.

Dobře nacvičený focusing pomáhá porozumět tomu nevědomému, co ovlivňuje naše rozhodování a jednání. Jeho pomocí dovedete ošetřit a zvládnout problematické situace, nad nimiž byste se jinak rozčilovali nebo si je vyčítali. Pomocí focusingu dokážete překračovat zaběhané vzorce chování a nalézat překvapivé alternativy. Přijďte rozvinout svou emoční inteligenci a naučte se nalézat to, co vám doopravdy „sedne“! Dovednosti z workshopu lze využít v osobním životě, v komunikaci s klienty, zákazníky, podřízenými, koučovanými, v mediaci, při řešení konfliktů i při vedení skupin a týmů.

Pojďme se spolu zbavit negativních emocí na workshopu Focusing. I pokud jde o tuto novou psychoterapii, která je v dnešním světě plném stresů a nejrůznějších hospodářských zvratů a otřesů potřebná a užitečná, workshop splňuje zásadní požadavek projektu PROFI ŽENA – Střední Čechy, a to zaměření na potřeby žen-podnikatelek. Dané téma proto zohledňuje poněkud odlišné příčiny a z nich vyplývající špatné pocity žen, které negativně ovlivňují profesionální život žen-podnikatelek oproti mužům-podnikatelům. Od toho se samozřejmě odvíjejí i poněkud jiné techniky v rámci focusingu.

Workshop je vhodný absolvovat s Emoční inteligencí, která následuje hned po Focusingu.

Termín konání: 29. července 2014, 10:00 – 15:00

Workshop bude probíhat ve společnosti Odyssey Network, náměstí Barikád 1134/3, Praha 3.

Pro registraci a termíny se přihlašte

Nemáte účet? Zaregistrujte se!