Komunikační a prezentační dovednosti

Aktuální termíny naleznete na této stránce dole pod popisem kurzu.

Každý z nás denně komunikuje se svým okolím, ať už v práci, doma, v obchodě či na úřadě. Komunikujeme dokonce, i když mlčíme.

Dobré komunikační dovednosti nejsou jen o tom umět se dobře vyjadřovat, ale také o naslouchání ostatním, a o tom umět jim dát prostor k jejich vyjádření. Komunikační dovednosti, přesvědčivý projev, ale také umění sebeprezentace, tomu všemu se budeme věnovat v našem kurzu Komunikační a prezentační dovednosti. Tak přijďte a objevte s námi taje účinné komunikace a prezentace.

Je třeba dodat, že tato problematika je jednou z těch, které výrazně odrážejí rozdíly mezi mužem a ženou. Projekt PROFI ŽENA – Střední Čechy je proto koncipován tak, aby co nejvíce upozornil na potřebu využít těchto výhod při komunikaci a sebeprezentaci, které ženám-podnikatelkám poskytuje právě tato genderová odlišnost, a vhodné formy s nimi natrénovat.


Lektor

Ing. Lenka Lamešová

Organizace kurzu

Místo konání: Odyssey Learning Center náměstí Barikád 1134/3, 130 00 Praha

Délka kurzu: 9.00 – 16.30

Velikost skupiny: max. 14 osob

Součástí kurzu jsou studijní materiály a zajištění celodenního občerstvení.

Poplatek: Kč 0,–

Účast v první replikaci kurzů je zcela zdarma. Od 1. 1. 2013 bude vybírána vratná záloha ve výši 500,–, která Vám bude navrácena po absolvování 3. kurzu

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny kurzu. Zkuste to prosím později, anebo zvolte jiný kurz.