Prodejní dovednosti a vyjednávání

Aktuální termíny naleznete na této stránce dole pod popisem kurzu.

Všichni to známe, zazvoní nám telefon a tam se ozve neodbytný prodejce čehosi. Obvyklá reakce většiny z nás je zvuk podobný zavrčení, případně rovnou ukončujeme hovor.

Obecně začínáme být spíše negativně vymezeni vůči jakémukoliv aktivnímu prodeji. Máme pocit, že nás někdo do něčeho nutí, že vlastně nic nepotřebujeme, a i kdyby, tak si to přeci koupíme sami. Jak potom ale prodávat své vlastní produkty či služby a nevyvolávat v lidech naprosto stejnou averzi? Kurz Prodejních dovedností a vyjednávání Vás provede světem prodeje tak, že budete připraveni zaujmout i toho nejvíce negativního klienta. Osvojíte si umění vyjednávání a argumentace, techniky efektivní verbální a neverbální komunikace a mnoho dalšího.

I když připustíme, že na konečný výsledek obchodního vyjednávání by neměla mít velký vliv genderová odlišnost mužů a žen, nelze vyloučit, že právě některé typické ženské vlastnosti, jako je ostýchavost, nerozhodnost, sklon ke kompromisům či zvýšený pocit odpovědnosti, by mohly projednávaný obchod negativně ovlivnit. Projekt Profi žena – Střední Čechy by měl i v tomto ohledu pomoci a ukázat, jak při obchodním jednání tento určitý handicap žen-podnikatelek překonat.


Lektor

Jana Vávrová

Organizace kurzu

Místo konání: Odyssey Learning Center náměstí Barikád 1134/3, 130 00 Praha

Délka kurzu: 9.00 – 16.30

Velikost skupiny: max. 14 osob

Součástí kurzu jsou studijní materiály a zajištění celodenního občerstvení.

Poplatek: Kč 0,–

Účast v první replikaci kurzů je zcela zdarma. Od 1. 1. 2013 bude vybírána vratná záloha ve výši 500,–, která Vám bude navrácena po absolvování 3. kurzu

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny kurzu. Zkuste to prosím později, anebo zvolte jiný kurz.