Sebepoznání - Zvyšování osobního výkonu

Aktuální termíny naleznete na této stránce dole pod popisem kurzu.

Možná, že cítíte, že nevyužíváte naplno svůj potenciál v pracovním prostředí. Možná, že jste se ocitla na křižovatce a rozhodujete se, kam se posunout dál. Hledáte čas se zastavit a poznat svůj jedinečný talent v jeho plné síle. Chtěla byste pracovat na svém osobnostním rozvoji, podívat se, co Vás posiluje či brzdí. Kurz umožňuje podívat se na sebe novým způsobem. Porozumět lépe své motivaci, naučit se pracovat s obavami a pochybnostmi. Nejsou dobré a špatné nebo silné a slabé stránky Vaší osobnosti, ale jednoduše Vaše jedinečné kvality, zdroje – Váš jedinečný talent, který můžete plně využít pro to, co děláte. Zůstaňte věrné samy sobě a získejte větší uspokojení z práce.

Kurz Zvyšování pracovního výkonu Vám představí účinné nástroje, jak pracovat s výkonností nejen Vaší, ale i Vašich podřízených. V mužském světě jsou většinou ženy považovány za „dobré pracanty“ a „dříče“. Na druhou stranu se však značně pochybuje o jejich schopnostech „vládnout“ druhým tak, aby výkonnost měla stále zvyšující se trend, nebo byla alespoň dostatečná. Kurz Zvyšování osobního výkonu je proto zaměřen tak, aby tuto genderovou odlišnost, která se s úspěšným podnikáním nikterak nesrovnává, minimalizoval, resp. ji odstranil.


Lektor

Mgr. Jitka Dobešová

Organizace kurzu

Místo konání: Odyssey Learning Center náměstí Barikád 1134/3, 130 00 Praha

Délka kurzu: 9.00 – 16.30

Velikost skupiny: max. 14 osob

Součástí kurzu jsou studijní materiály a zajištění celodenního občerstvení.

Poplatek: Kč 0,–

Účast v první replikaci kurzů je zcela zdarma. Od 1. 1. 2013 bude vybírána vratná záloha ve výši 500,–, která Vám bude navrácena po absolvování 3. kurzu

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny kurzu. Zkuste to prosím později, anebo zvolte jiný kurz.