Základy koučování

Aktuální termíny naleznete na této stránce dole pod popisem kurzu.

Koučování je metoda, která se v dnešní době těší stále větší oblibě. Koučování může být účinným prostředkem vedoucím k naplnění Vaší představy o budoucím světě a rolích, které zde budete zastávat, a to jak v osobním, tak i pracovním životě.

Koučovacím přístupem dokážete uvolnit svůj vlastní potenciál uvědoměním si svých schopností a limitů, se kterými budete moci dále pracovat, rozvíjet je a chápat v celé jejich šíři. Tím, že budete velmi dobře znát své vnitřní zdroje, dokážete si lépe určovat cíle a konkrétní kroky k jejich dosažení. Objevte sama sebe, své sny, touhy a hlavně chuť vítězit v kurzu Základy koučování, který navíc zohledňuje poněkud odlišné postoje a priority žen oproti mužům, pokud jde o jejich profesionální ži­vot.

Projekt PROFI ŽENA – Střední Čechy se právě snaží o to, aby ženy-podnikatelky byly pro své lepší uplatnění v podnikání školeny a trénovány skutečně jako ženy, tedy s ohledem na jejich přirozené psychické odlišnosti od mužů. Tento přístup odpovídá nejmodernějším trendům ve vzdělávání, kdy je třeba opustit metody a zažité praktiky středověkého vzdělávání určeného pouze mužům.


Lektor

Mgr. Alena Srbová

Organizace kurzu

Místo konání: Odyssey Learning Center náměstí Barikád 1134/3, 130 00 Praha

Délka kurzu: 9.00 – 16.30

Velikost skupiny: max. 14 osob

Součástí kurzu jsou studijní materiály a zajištění celodenního občerstvení.

Poplatek: Kč 0,–

Účast v první replikaci kurzů je zcela zdarma. Od 1. 1. 2013 bude vybírána vratná záloha ve výši 500,–, která Vám bude navrácena po absolvování 3. kurzu

Pro registraci a termíny se přihlašte

Nemáte účet? Zaregistrujte se!