Lektoři

Ing. Helena Cetlová

Helena Cetlová_BW

Od roku 1988 se pohybuje na poli bankovního světa a marketingu. Zkušenosti čerpala především ve společnosti ČSOB, kde pomáhala vytvořit útvar marketingu, jehož se o 2 roky později stala ředitelkou. Od roku 1995 se intenzivně věnuje lektorské činnosti, na příklad v Bankovním institutu. Vydala dvě publikace:

Bankovní strategie, 1998 Marketing služeb, 2002

Začínáme podnikat

Konzultace Začínáme podnikat


Ing. Olga Šeflová

Olga_Seflova_BW

Lektorka, specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor ekonomika, titl. Ing.; absolvovala dvousemestrové postgraduální studium na Vysoké škole Weihenstefan, Bavorsko. Působila a působí střídavě jako vysokoškolská pedagožka a v různých manažerských pozicích v bankovním sektoru, třikrát zastávala funkci ředitelky odboru hypotečního bankovnictví. Od roku 2000 se jako OSVČ zabývá lektorskou činností v oblasti bankovnictví, je odbornou asistentkou Katedry bankovnictví a pojišťovnictví na Bankovním institutu vysoké škole, a.s. Působí jako relationship manažerka pro finanční instituce ve společnosti IB STANDARD, později VGD. Externě zajišťuje lektorování kurzů prostřednictvím různých vzdělávacích společností pro banky, stavební spořitelny, realitní společnosti a jiné finanční instituce.

Finanční a daňová problematika

Finanční poradenství


Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Lektorka se zaměřuje na poradenskou činnost v oblasti podnikání a finančního řízení. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvovala postgraduální studium na Sheffield Hallam University, obor Sheffield Business School, kde získala titul MBA. Zhruba 10 let působila v bankovní sféře na různých manažerských pozicích, od ředitelky pobočky až po metodické řízení celé pobočkové sítě v oblasti retailových procesů. Od r. 2001 se jako OSVČ zabývá poradenskou činností, pro podnikatelskou sféru zpracovává business plány a finanční modely. Šest let byla externí lektorkou na vysoké škole.

Základy práva


Ing. Gabriela Čížková

Gabriela Čížková_BW

Zabývám se profesionálně on-line světem, který mě baví a živí. Navrhuji weby a webové aplikace pro firmy. Věnuji se internetovému marketingu a měřím jeho přínosy. Pomáhám zlepšovat stránky pro návštěvníky. Radím při vzniku nebo redesignu webových portálů a píši texty nejen na internet.

Pět let jsem pracovala v České pojišťovně jako Web Manager a vedle řízení firemního webu jsem pomohla na svět Extranetu pro tisíce pojišťovacích poradců. Pak jsem vedla portál skupiny Zentiva a koordinovala internetové aktivity jejích zahraničních poboček.

Sesedla jsem z korporátního kolotoče a porodila syna. Odchovala jsem ho společně s komerčním portálem Lékaři on-line. Portál se během mé čtyřleté péče rozrostl o šest jazykových verzí, čtrnáct medicínských oborů a přitáhl dvacetinásobek návštěvníků. Syn vyrostl o půl metru a nabral patnáct kilo. Dohromady vydali za pořádnou školku.

Těším se na naše oboustranně obohacující setkání na kurzech. Školím ráda a ženy obzvlášť. Díky dlouholeté zkušenosti s vedením a opatrováním webů vše probírám na příkladech ze života. Věřím, že vám pomohou najít v praxi správné cesty a poznat slepé uličky dříve, než v nich zlomíte podpatek.

A teď mne prosím omluvte, syn si právě složil vlaštovku z mého živnosťáku, tak mu jdu najít nějaký barevný papír. Uvidíme se na kurzu.

Internet pro podnikání

Marketingové poradenství (internet)


Ing. Jan Sommer

jan_sommer_cb

Vystudoval jsem ekonomii se specializací na management, marketing a komunikaci. V současné době se věnuji především poradenské a lektorské činnosti, které doplňuje prodej zahraničních nemovitostí. V poradenství, kde se zaměřuji na řízení lidských zdrojů, optimalizaci procesů a efektivní využití nákladů v rámci organizace, jsem načerpal řadu praktických zkušeností, které se snažím uplatňovat při lektorské činnosti. I z toho vyplývají hlavní oblasti lektorské činnosti, jimiž jsou komunikační a manažerské dovednosti či projektové a procesní řízení. Spolupracoval jsem se soukromou sférou (Kooperativa, Česká spořitelna, Siemens, Plzeňský prazdroj atd.) i s veřejnou sférou (Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy nebo Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj a další).

Time management


Mgr. Jitka Dobešová

Jitka_Dobešová_BW

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor angličtina-pedagogika. Svojí profesní kariéru odstartovala v jazykové škole Caledonian School, kde více než 7 let učila především obchodní angličtinu a češtinu pro cizince. Poté pracovala jako redaktorka a produkční pro vydavatelství Sanoma a Hachette-Fillipachi, kde získala zkušenost s prací s médii a PR.

Jako konzultantka se podílela na realizaci projektů a tréninků pro klienty jako eBanka, Alta, LČR, Carrier, Rabat a další, zaměřené zejména na time management, techniky řešení konfliktů, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti a asertivitu. Své zkušenosti – jak pracovní tak rodičovské – zúročila při budování vzdělávacího centra pro matky na/po mateřské dovolené Via Mater v Dobřejovicích u Prahy. Filosofii celoživotního seberozvoje a vzdělávání aplikuje i na sobě – momentálně prochází sebezkušenostním psychoterapeutickým Gestalt výcvikem (dokončení 11/09), účastní se workshopů Alberta Pesso (PBSP terapie), jejím velkým koníčkem je zpívání a práce s hlasem.

Manažerské dovednosti a Ženský leadership

Zvyšování pracovního výkonu

HR poradenství


Jana Vávrová

Jana Vávrová_BW

Jana Vávrová působí posledních 8 let jako lektorka, trenérka a personální poradkyně. Zaměřuje se především na oblast komunikačních technik, sociálních dovedností a vedení lidí a týmů i na rozvoj a zlepšování komunikačních, personálních a manažerských procesů ve firmách. Vystudovala obor sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a absolvovala program Metody aplikované sociální psychologie na Filozofické fakultě UK.

Své zkušenosti získala z interního a externího pracovního působení v zahraničních i českých firmách. Své znalosti a dovednosti si průběžně rozšiřuje nejen spoluprací s novými klienty, ale také prostřednictvím absolvování odborných tréninků a konferencí. Je certifikovanou trenérkou Situačního vedení. Ve své práci klade důraz na využitelnost získaných poznatků v praxi, důkladné vyjasnění probíraných témat, diskusi a zpětnou vazbu.

Prodejní dovednosti a vyjednávání

Konzultace Prodejní dovednosti a vyjednávání


Ing. Lenka Lamešová

Lenka Lamešová_BW

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze obor ekonomika průmyslu, později jsem si doplnila si pedagogické a psychologické vzdělání. Během své praxe jsem pracovala v různých oborech a firmách, nejprve jako zaměstnanec, od roku 1996 jako smluvní konzultantka a manažerka. Poslední tři roky se věnuji výhradně lektorské a poradenské činnosti, provozuji soukromou terapeutickou poradnu.

Moje specializace: Ekonomické myšlení, Zásady podnikání a startu společností, Personální a osobní rozvoj manažerů a podnikatelů, Manažerské dovednosti, Leadership. Rozvoj osobnosti.

Komunikační a prezentační dovednosti

Slaďování pracovního života

Konzultace komunikační a prezentační dovednosti


Mgr. Alena Srbová

Alena_Jarkovská_BW

Vzděláním jsem psycholožka, jednou nohou stojím v klinické oblasti – mám soukromou psychoterapeutickou praxi, má druhá noha vykročila do oblasti firemního poradenství. Od roku 1999 jsem působila v personální agentuře a v roce 2003 jsem začala pracovat v oblasti rozvoje a vzdělávání dospělých, kde jsem našla to, co mne hodně baví. Jsem akreditovaným koučem ČAKO a pracuji jako kouč s jednotlivci a týmy. Vedle toho školím komunikační a manažerské dovednosti, např. asertivní jednání, vyjednávání, zvládání konfliktů, leadership, time management a další. Spolupracuji především s klienty z nadnárodních společností (GE Money Bank, Komerční banka, Vodafone, Telefonica O2, Hewlett Packard apod.)

Pracuji jako OSVČ, takže projekt Profižena vnímám nejen jako řadu seminářů, na nichž se pracovně podílím, ale i jako inspirativní setkání s ženami, které mají obdobné starosti jako já. Momentálně jsem na mateřské dovolené.

Asertivita a řešení konfliktu

Základy koučování


PhDr. Jan Benda

Jan_Benda_BW

Psycholog, trenér, kouč a „hledač“ se zájmem o sebepoznávání, východní moudrost, Carlose Castanedu a bollywoodské filmy. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších kurzů. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vědění, které získal díky meditační praxi, aplikuje jak v klinické práci, tak i při práci s manažery a ve školeních soft-skills. Je autorem nebo spoluautorem řady kurzů mindful business® zaměřených na rozvoj sebepoznání, talentu, sebedůvěry a schopností intuice a emoční inteligence.

www.jan-benda.com

Emoční inteligence

Jak zvládat stres

Intuice a kreativita

Focusing

Konzultace Emoční inteligence

Konzultace Focusing


Eva Illésová, MA

Eva Illesova_CB

Eva je absolventkou nizozemské Leiden University v oboru klasických a digitálních médií. Je na volné noze a specializuje se na marketing v sociálních sítích. Firmám jako je Eta, Google nebo Favorit pomáhá s prezentací a komunikací na Facebooku a G+. Školí zaměstnance firem, aby i zde dokázali budovat značku, pro kterou pracují. Přináší inovace do komunikačních strategií, řeší krizové komunikace a přednáší o trendech z oboru. Spolupracuje i na neziskových projektech divadel, kulturních projektů a nadací, například TEDxPrague, Anifilm. Ve volných chvílích běhá, nebo se o běhání vybavuje, a pak doplňuje shozené kalorie po oblíbených pražských kavárnách.

Konzultace sociální sítě


Mgr. Pavel Jurníček

Jurníček_CB

Pracuji jako psycholog, psychoterapeut a životní kouč. Už několik let provozuji soukromou psychologickou praxi, teoreticky jsem ukotven ve dvou psychoterapeu­tických směrech: Přístupu zaměřeného na člověka (PCA – Person Centered Approach) a v Gestalt přístupu. Od r. 2011 jsem členem EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a jako psycholog či terapeut mám cca 10letou praxi.

Svým klientům pomáhám objevovat a rozvíjet jejich vlastní potenciál, aby mohli žít tvořivý, smysluplný život s respektem k sobě i ke svému okolí. Více o mně a o tom, co nabízím či jakým způsobem pracuji, najdete na www.hodos.cz.

Psychologické poradenství


Magdalena Bekeská

Bekeska_CB Bekeska1

Jsem vizážistka, TV (např. Cesty domů, Vyvolení, To nevymyslíš, Jen blbni, Jak se staví sen a další) a divadelní maskérka, Image maker Fireshow skupiny Pyroterra (známe např. z Československo má talent na TV Prima), kadeřnice, školitelka, studentka Mezinárodní pražské konzervatoře. Mám akreditaci MŠMT: vizážistka, maskérka a kadeřnice.

Image poradenství


Mgr. Jan Ďoubal

Jan_Doubal_CB

Vystudoval jsem právnickou fakultu v Plzni. To bylo ještě před tím výbuchem. Po stáži na Aristotelově univerzitě v Soluni jsem nastoupil v roce 2005 do Agentury Czechinvest. Od té chvíle se střídavě vracím k problematice dotačních programů zejména ze Strukturálních fondů. Od roku 2009 působím též jako Advokátní koncipient v malé kanceláři, kde se vyskytují problematické otázky ze všech oblastí práva. Ve volném čase se, v rámci Clubu Deportivo kutná Hora, věnuji pořádání sportovních akcí všeho druhu a hlavně pro všechny.

Právní poradenství Evropské dotace pro Vaše podnikání .[perex]


Ing. Zuzana Koláriková

zuzka kolarikova_BW2

Po absolvování studia Technologie potravin na pražské VŠCHT se dále vzdělává v oboru nutričního poradenství a pravidelně se účastní odborných seminářů. Nejčastěji pracuje s lidmi, kteří chtějí redukovat svoji váhu a dosáhnout celkového zlepšení zdraví a vzhledu. Svým klientům nabízí už přes 5 let komplexní péči v oblasti wellness a fitness. Jako osobní trenér se specializuje na zdravotní cvičení ve fitness, zejména využití metody Pilates k odbourávání pohybových stereotypů vedoucích k bolestem zad a hlavy. Dále se věnuje masážím a vedení skupinových cvičení z kategorie „body and mind“ (Pilates, Chi-toning aj.). Ráda nachází nové podněty, jak ve své práci, tak v osobním životě. Aktuálně se například zajímá o Gestalt přístup v práci s lidmi.

Nejraději odpočívá při dobré knize a dobré hudbě. Ve své hře na housle si přes klasiku našla cestu až k jazzu. V poslední době se jí velmi zalíbil sport – Frisbee ultimate(bezkon­taktní hra s létajícím diskem, kdy sbíráte vyšší skóre než soupeřící tým).

Work – life balance